Home

 

Welkom op de website van de Baptisten Gemeente Het Baken te Emmen, aangesloten bij de Unie van baptistengemeenten in Nederland.

Hierin hopen wij u een actueel en inhoudelijk beeld te geven over onze gezamenlijke weg met God de Vader.

 

Wilt u contact met een van ons, bezoek dan onze contactpagina en schrijf ons of kom en bezoek ons tijdens een van onze samenkomsten en/of activiteiten

 

 

 

Baptisten gemeente "het Baken"

 

Nehemia 1:9

 

Maar, bekeert gij u tot Mij en onderhoudt gij naarstig mijn geboden - al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, Ik zal hen vandaar vergaderen en hen brengen naar de plaats die Ik verkoren heb om daar mijn naam te doen wonen

 

Copyright © All Rights Reserved